Verksamhetsplanering

Habilitering & Hälsa är en offentligt driven verksamhet som organisatoriskt tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Verksamheten finansieras genom avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det avtalet ligger till grund för vår verksamhetsplanering.

Habiliteringens avtal är ännu inte klart, men förväntas innebära en uppräkning om 1,8%. Avtalet förväntas inte täcka kostnadsökningarna så besparingar på 4% läggs även 2015 ut på enheternas personalbudgetar. Kravet på antal besök för att nå upp till total ersättning förväntas öka med 2%. Det innebär fortsatt fokus vid noggrann uppföljning, analys av arbetsprocesser och nya arbetssätt.

Den stora tillströmningen av personer med diagnos inom autismspektrumet fortsätter att öka. Många skolbarn har behov av individuella insatser vilket inte tillgodoses idag. Ett tilläggsavtal med riktad satsning för att successivt tillgodose deras behov av stöd förväntas. Samtidigt måste nya arbetssätt utvecklas till exempelvis insatser via webben (internethabilitering) och mera öppna verksamheter.

Arbetet med Framtidens habilitering kommer att vara i fokus även 2015. Habiliteringsprogrammen kommer ha stor påverkan på arbetsätt inom habiliteringen. Arbetet fortsätter med implementering, utveckling av vårdprocesser, kompetensförsörjningsplanering samt översyn av organisationen.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.