Resultat och kvalitet

Habilitering & Hälsa vill göra ett bra arbete utifrån det uppdrag och de resurser vi har till nytta för alla de som besöker oss. För att veta vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre följer vi upp ett antal olika mått.

Vi tittar bland annat på:

  • Hur länge man får vänta innan man får komma till oss (vårdgarantin).
  • Om de som får insatser hos oss har varit med och tagit fram en plan för vad vi ska arbeta med tillsammans (vårdplan).
  • Om vårt bemötande varit gott (genom en årlig patientenkät).
  • Om den fysiska och kognitiva tillgängligheten upplevs som god (patientenkät).

Syftet är att förstå vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Hur det går för oss kan man först och främst läsa om i vår Verksamhetsberättelse och i SLSO:s Kvalitetsbokslut.

Att mäta kvalitet är inte alltid så enkelt. Vi arbetar på att utveckla de mått vi använder så att vi ska kunna mäta rätt saker som verkligen säger något om kvalitet på vårt arbete. Vi utvecklar också bra sätt att samla in data som kan sammanställas till information som speglar resultat och kvalitet i vår verksamhet.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.