Vårt uppdrag

Habilitering & Hälsa är en så kallad resultatenhet inom Stockholms läns landsting. Varje år får vi en beställning på den verksamhet som ska bedrivas under det kommande året.

Det är landstingspolitikerna som bestämmer hur mycket pengar som fördelas till habilitering. Därefter beskriver de ansvariga tjänstemännen, de så kallade "beställarna", lite mer konkret vad pengarna ska användas till.

En del av vår verksamhet är ungefär densamma år från år. Men det kan också tillkomma beställningar på ny eller utökad verksamhet eller andra förändringar.

I beställningen anges vilka vi har som målgrupp.

Målgrupper

  • Barn och ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar och med behov av habilitering i öppen vård i mer än sex månader. *
  • Vuxna personer med medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder och med behov av varaktig habilitering i öppen vård.
  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning, diagnos inom autismspektrumet med normal begåvning och diagnos inom autismspektrumet tillsammans med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Personer med betydande begåvningshandikapp efter förvärvad hjärnskada samt barn och ungdomar med varaktig kognitiv funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada.
  • Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, som har omfattande behov av stöd eller service.
  • Föräldrar till barn och ungdomar med epilepsi eller allvarlig språkstörning.
  • Barn, ungdomar och unga vuxna med adhd. **
  • Barn, ungdomar och vuxna med eller på väg mot dövblindhet. **
  • Vuxna döva och hörselskadade teckenspråksanvändare och vuxna döva och hörselskadade personer med intellektuell funktionsnedsättning som använder tecken-språk/teckenkommunikation. **
  • Närstående till ovan angivna målgrupper. Vår verksamhet vänder sig i första hand till personer som bor i Stockholms län.

* Till denna grupp hör barn och ungdomar med rörelsehinder eller med flerfunktionsnedsättning. I gruppen ingår även barn, som av andra orsaker har motoriska svårigheter och är i behov av varaktiga habiliteringsinsatser, till exempel barn med cystisk fibros eller hjärtsjukdom.

** Målgruppen får i huvudsak kompletterande psykosocialt och pedagogiskt stöd av vårdgivaren.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.