Trycka, testa, telefonera

I Klara Meras nya visningshörna finns både konsumentprodukter som Iphone och förskrivningsbara hjälpmedel. Det ger besökare möjlighet att testa och jämföra vilken produkt som skulle tillfredsställa just deras behov bäst.

I Habilitering & Hälsas projekt Alternativ telefoni har det ingått att bygga en visningsmiljö, för att möjliggöra utprovning av teknik för fjärrkommunikation. För många av habiliteringens brukare är blotta begreppet fjärrkommunikation just fjärran. De har aldrig ens haft tanken på eller känt till möjligheten att med till exempel videosamtal kunna kommunicera utanför rummet.

Bra att få testa
Nu är en visningsmiljö uppbyggd. I Klara Meras visningslägenhet finns en hel vägg med bild- och texttelefoner, datorer, smartphones och surfplattor för besökare att se, känna på och prova.

– Personer med kognitiva svårigheter har svårt att föreställa sig något de inte redan har upplevt. De har extra stort behov av att praktiskt få se och prova de olika alternativen inom fjärrkommunikation, säger projektledaren Elisabet Lindström, till vardags logoped på Klara Mera.

– Här finns såväl förskrivningsbara som konsumentprodukter så att besökarna får chans att jämföra, berättar hon.

Visningsmiljön är en del i ett långsiktigt arbete för att vidga kommunikationsmöjligheterna för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Ett arbete som måste utgå ifrån varje enskild individs möjligheter och behov.

– Vår målsättning är att hitta bredden, att kunna se många olika lösningar för personer i olika åldrar och som befinner sig på olika kognitiva nivåer. Vi vill rusta dem att kunna välja, säger Elisabet Lindström.

I Klara Meras visningslägenhet hölls också tidigt i höstas utbildningsdagen Fokus på Alternativ Telefoni– en inspirations- och utbildningsdag som ingick i projektplanen.

Utbildningsdagen var tänkt som ett stöd för förskrivare inom Habilitering & Hälsa som själva saknar nödvändiga kunskaper och erfarenheter för att svara på brukarens frågor och funderingar.

Habiliteringens samtliga arbetsterapeuter och logopeder bjöds in och tjugotvå av dem hörsammade inbjudan. De fick se filmer med brukarexempel, bekanta sig med terminologi och begrepp inom fjärrkommunikation och framför allt fick de pröva själva. Utvärderingen visade att många var nöjda med kursen och tyckte att den var praktiskt användbar.

– Vi hade förstås gärna sett ett större antal deltagare. Men att gå från ingen till tjugotvå personer är ju egentligen helt fantastiskt, säger Tove Björkheden, taltjänsttolk, som deltagit i projektet.