Att leva ögonblick för ögonblick

I programmet MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion) lär sig deltagarna att leva i nuet och att landa i sig själva. – Personer med Aspergers syndrom upplever ofta stress och genom programmet får man egna verktyg att hantera den, säger Anne Luoto, specialpedagog och KBT-terapeut på Habiliteringscenter Mörby för ungdomar och vuxna.

Vi sitter på varsin yogamatta i en samlingslokal på Danderyds sjukhus och pratar om MBSR, mindfulnessbaserad stressreduktion för personer med Aspergers syndrom. Teamet, som består av behandlare från både habiliteringen och psykiatrin, har precis avslutat en heldag tillsammans.

Det är andra gången i år som Karin Ekdahl, överläkare på Prima vuxenpsykiatri vid Danderyds sjukhus, Anne Luoto, specialpedagog, och Carina Eriksdotter, sjukgymnast på Habiliteringscenter Mörby för ungdomar och vuxna, leder MBSR-program för personer med Aspergers syndrom. 

Evidensbaserad metod

MBSR är ett bra exempel på en evidensbaserad metod, även om erfarenheterna från patienter med Aspergers syndrom fortfarande är begränsade. 

Karin, Carina och Anne har lång erfarenhet av meditation och yoga och Karin är diplomerad mindfulnessinstruktör.

– Det är en förutsättning att man har lång personlig erfarenhet av meditation om man ska kunna arbeta på det här sättet, säger Karin, som själv mediterat i många år och som ser det som en viktig del av livet.

Karin utbildade sig till mindfulnessinstruktör i Boston och har med goda resultat arbetat med MBSR för patienter inom psykiatrin.

– De effekter vi nu kan se hos deltagarna med Aspergers syndrom stämmer väl överens med de goda erfarenheter jag har från psykiatrin.

Lyckat samarbete

Samarbetet mellan psykiatri och habilitering är lyckat och särskilt intressant när det gäller personer med Aspergers syndrom.

– Det finns ett behov av ett ökat samarbete kring den här gruppen personer som ofta har psykiatriska tillläggsdiagnoser, säger Karin. Vi har olika perspektiv och behandlingsformer. Ett samarbete ger stora synergieffekter. 

Bild på Roger, Karin, Carina och Anne på yogamattorna.

Med sina olika professioner har Karin, Carina och Anne en utmärkt kombination av kunskaper för att leda programmet.

– Det händer mycket med både kropp och själ under en sådan här kurs så våra erfarenheter och kunskaper kompletterar verkligen varandra, säger Anne.

En viktig del i MBSR är kroppsövningar i form av yoga, något som personer med Aspergers syndrom kan ha svårt med.

– Som sjukgymnast arbetar man inte så ofta med personer som har Aspergers syndrom och därför är det väldigt roligt att få vara med här, säger Carina. Här är min roll viktig. De här personerna behöver hitta ett sätt att må bra med sin kropp.

Carina håller grupper i basal kroppskännedom på Habiliteringscenter Mörby, där de som vill gå vidare med att upptäcka sina kroppsliga resurser kan fortsätta efter MBSR-kursen.

Kombination av behandling och utbildning

Karin träffar alla deltagare för intervju/ bedömning innan programmet startar och deltagare kan få enskilda samtal under tiden av ledarna vid behov.

– Det händer mycket när man arbetar med mindfulness och det är viktigt att kunna fånga upp efter hand, säger hon. MBSR är en kombination av behandling och utbildning och det pedagogiska inslaget är därför också viktigt.

– Som specialpedagog kan jag konkretisera där det blir otydligt eller abstrakt säger Anne.

Många lever i huvudet

Under samtalet återkommer tanken om den hela människan, där kropp, känslor och tankar hänger ihop.

– Människan är en helhet, säger Karin, som har en unik kompetens som psykiater och mindfulnessinstruktör. Många människor lever mest i sitt huvud och i tanken och kroppen får bara hänga med. Mindfulness handlar mycket om att hitta den här helheten. Under kursen märker vi att många liksom landar i sin kropp och blir mer bekväm med den.

Kursen består av sammantaget tio tillfällen, där det första är en introduktion och det sistnämnda ett avslutande och sammanfattande tillfälle.

Varje tillfälle innehåller kroppsscanning, avslappning och meditation i olika former, som exempelvis yoga.

– En central del är att pedagogiskt lära sig att förstå och tolka signaler från både kropp och psyke, förklarar Anne.

Hemuppgifter

Det är inte ovanligt att personer med Aspergers syndrom har en annorlunda perception och även svårigheter med både fin- och grovmotorik.

– Man kan ha valt bort det som andra barn och ungdomar ägnat sig åt, som lekar och fritidsaktiviteter, därför att man inte känt sig bekväm med sin kropp, säger Carina.

Mellan gångerna får kursdeltagarna hemuppgifter – att lära sig avslappning och meditation är en process.

– Deltagarna får tillgång både till ljud- och videoinspelningar, som de kan använda hemma, säger Karin. Tanken är ju också att man efter avslutad kurs ska fortsätta arbetet mot en ökad närvaro i nuet.

Populära kurser

Uppföljningen av den första kursomgången under våren 2014 visade att deltagarna var mycket nöjda med kursen och flera ville gärna gå en fortsättningskurs. Fortsättningskurser erbjuds på Prima psykiatri.

– Det har fungerat mycket bra, säger Anne. Det var inte självklart att den här kombinationen av gruppaktivitet och behandling skulle fungera för personer med Aspergers syndrom. Men vi upplever att deltagarna känt sig trygga.

Det har varit tio deltagare i grupperna och det är bara hälften så många som det brukar vara i de allmänpsykiatriska grupperna, berättar Karin. Detta har varit en medveten anpassning till gruppens behov.

MBSR-kurserna är så populära att det redan finns en väntelista till vårens kurs. Tanken är att MBSR ska finnas med i det ordinarie utbudet och om Carina fick bestämma skulle fler behandlare inom habiliteringen själva gå en kurs i MBSR.

– Det är en vision. Jag tycker att det handlar om ett medvetet förhållningssätt både till sig själv och andra.

Mindfulness
Mindfulness brukar ofta översättas till medveten närvaro. Att vara medvetet närvarande handlar om att leva i större medvetenhet om nuet och i sig själv. När man gör det ökar förmågan att uppfatta saker och ting mer som de är och därmed också förmågan att fatta beslut och göra val. Det blir också möjligt att hitta ett tillstånd av djup och rofylld kontakt med sig själv.