Lokalt Forum för lättillgänglig information

Ett lokalt Forum Funktionshinder anpassas efter lokala möjligheter och behov, besökare och kvadratmetrar. Men syftet är alltid detsamma, att presentera lättillgänglig information för besökare. Habiliteringscenter Mörby för barn har sitt Forum i väntrummet.

På femte våningen och direkt in till höger efter entrédörren, ligger väntrummet på Habiliteringscenter Mörby för barn. Här bland pussel, gosedjur och vackert grönrandiga soffor och fåtöljer finns också habiliteringscentrets lokala Forum Funktionshinder. Ett lokalt Forum kan se ut på lite olika vis, materialet anpassas efter lokala möjligheter och behov, besökare och kvadratmetrar. Men syftet är alltid det samma, att göra information lättillgänglig för besökare. I Mörby har de satsat på ett särskilt väggpanelsystem, där man enkelt kan fästa hyllor, ställ och andra tillbehör. På den väggen hänger informationsbroschyrer, några som referensexemplar andra för den intresserade att ta med sig hem.

Tips på litteratur
I en boksnurra får besökare tips om litteratur. – Vi har försökt få med många olika områden, som till exempel böcker om att vara syskon till någon med funktionsnedsättning, om Asperger och om rättigheter och lagstiftning. Här finns också självupplevda berättelser och böcker skrivna av föräldrar till barn med funktionsnedsättning, berättar Cecilia Malmström, psykolog på Habiliteringscenter Mörby för barn och en av dem som arbetat fram forumet. När habiliteringscentret flyttade från Täby till nya ljusare, fräschare och större lokaler i Mörby för snart ett år sedan, ingick hon tillsammans med bland andra kurator Catrin Nilsåker Edström, i den arbetsgrupp som ansvarade för utformandet av ett det nya väntrummet. – Vad skulle det innehålla och vilken bild av vår verksamhet ville vi att väntrummet skulle förmedla? Vi funderade en hel del på hur vi skulle utforma vårt väntrum, säger hon.

Infokiosk
Samtidigt som planeringen av de nya lokalerna pågick som bäst hintades det från olika håll inom organisationen om att en infokiosk nog skulle vara på sin plats. – Infokiosk? Vi undrade mycket över det där. En kiosk hur skulle den se ut? Skulle den ha lucka och disk eller? Och när vi fick papper på vad den skulle innehålla; dator, massor av broschyrer, bokutlåning och så vidare, kände vi hjälp! Det lät ju jättestort, berättar Catrin Nilsåker Edström. Tack vare det stöd från Forum Funktionshinder på Rosenlund som Mörby sedan fick, minskades snabbt oron och förväntningarna anpassades till vad som var en lämplig nivå för just Mörby. – Vi har haft väldigt stöd från Pia Sandlin och Forum Funktionshinder. Vi har fått hjälp med praktiska saker som att göra skyltar men också känt stort stöd genom deras entusiasm, säger Cecilia Malmström. Hon berättar att de beslutade sig för att koncentrera sitt lokala forum på tre områden: en publik dator, broschyrer och bokinformation. – Till skillnad mot Forum Funktionshinder på Rosenlund har vi ingen utlåning av böcker. Det skulle bli för krångligt för oss. Vi föreslår istället besökarna att i första hand fråga efter eller beställa böckerna på sitt vanliga bibliotek. På så vis kommer också de här böckerna att spridas ut i samhället. Det tycker vi är bra, säger Cecilia Malmström.

Ett aktivt väntrum
Att infokiosken, det lokala forumet, informationshörnan eller vad man nu väljer att kalla det, fick sin plats i väntrummet, var självklart från allra första början. – Vi ville ha ett aktivt väntrum, där besökare kan titta och bläddra, hitta information de sökt och ramla över sådant de inte visste fanns, säger Catrin Nilsåker Edström. Så i väntrummets ena hörn står nu en dator på ett höj- och sänkbart bord. Där kan besökare själva söka information och på väggen intill hänger en förteckning över användbara länkar, till exempel till Försäkringskassan, kommunens fritidsutvecklare och till Handikappupplysningen. Fler länkar kommer med all säkerhet att komma till. – Men det är viktigt att tänka på att det inte blir för mycket material. Besökarna måste orka ta till sig den information som finns, säger Catrin Nilsåker Edström. Det gäller förstås all information, också den som står i pärmar och på skyltar i fönstret och som berättar om aktuella händelser, om grupper som ska träffas, möten som ska hållas och om sommarkollon och lägerverksamheter.

Ett pågående arbete
När Habiliteringscenter Mörby flyttade in i de nya lokalerna hölls en invigning med pompa och ståt. Någon spektakulär start av det lokala forumet har det däremot inte varit tal om. Forumet har istället fått växa fram under året som gått. Catrin Nilsåker Edström och Cecilia Malmström har pysslat och plockat, lagt till och dragit ifrån och samlat in omgivningens kommenterar och synpunkter. – Vi har fått många positiva kommentarer från den egna personalen. Det är roligt. Och när vi har frågat våra besökare har de också gett oss en hel del konstruktiv kritik. Till exempel föreslog en förälder att vi skulle organisera våra broschyrer mer kring teman. Det har vi lyssnat på, för vi tror att det gör det lättare för besökarna att hitta fram till den information som är intressant för just dem. Forumet är i bruk men arbetet med det kommer att fortsätta. Broschyrer får komma och gå, skyltar sättas upp och plockas ned, böcker bytas ut och datorn uppgraderas. – Så ska det ju vara. Vårt forum kommer förstås att stå under ständig utveckling, säger Catrin Nilsåker Edström.