Nr 2, 2012

Tema: Självständighet

Självständighet och delaktighet går hand i hand

Självständighet, som är temat för detta nummer, är ett vitt begrepp, särskilt för personer med funktionsnedsättningar. För många innebär självständighet att med stöd i form av hjälpmedel eller assistans klara av sitt dagliga liv, medan det för andra innebär möjligheten att kunna göra basala val i vardagen. Man skulle kunna definiera självständighet som möjligheten att vara delaktig i sitt eget liv, dess innehåll och riktning, men också att det finns en balans mellan egna mål och egen förmåga. Habilitering & Hälsa har nyligen kommit ut med ett policydokument som bygger på det ”Nationella habiliteringsprogrammet för att understödja unga vuxna i processen till ett eget liv och till delaktighet i samhället”. Dokumentet visar hur man inom vuxenhabiliteringen på olika sätt kan stödja processen mot vuxenblivande hos unga vuxna. Behoven skiljer sig mellan varje individ, men påverkas också av graden av funktionsnedsättning. Vi vet att en lyckad transition, från ungdomsliv till vuxenliv, bör börja tidigt, ska vara realistisk och positiv samt omfatta förväntningar och inge hopp. Inom habiliteringen innebär det bland annat att redan tidigt stödja barn att bli delaktiga i sin habilitering, för att sedan fortsätta självständighetsarbetet med tonåringar och unga vuxna, som står på randen till vuxenlivet, med allt vad det innebär. Bara överföringen till ungdoms- och vuxenhabiliteringen innebär att individen själv får ett större ansvar för sin egen habilitering. Att nätverket är med i den här processen är förstås mycket viktigt.

I detta nummer av tidningen belyser vi självständighet ur olika perspektiv och vad det innebär inom habiliteringen,  i olika åldrar och för olika personer. Att redan som liten lära sig att både säga ja och nej är ett sätt att hitta sig själv i förhållande till andra. Det berättar Amanda Golert från Kidpower om. För dem med omfattande funktionsnedsättningar, kan självständighet handla om att få stöd att lära sig att göra val och att hitta sätt att kommunicera dessa till omgivningen. På Habiliteringscenter Stockholm har man många besökare med den här problematiken. Vi får bland andra också träffa Jonas Franksson som själv har en cp-skada och som berättar om sin syn på självständighet bland annat i förhållande till habiliteringen.

Carina Hjelm
Habiliteringschef