Nr 1, 2014

Tema: Hälsa

Hälsa och välbefinnande

 

I detta nummer av tidningen ligger huvudfokus på den andra delen av vårt namn - nämligen Hälsa. 

Hälsa är ett komplext område och ett begrepp som har olika betydelse för olika individer. I WHOs definition av hälsa talar man om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och om att välbefinnande är ett subjektivt tillstånd som inte står i motsats till sjukdom eller funktionsnedsättning.

Inom habiliteringen vet vi hur nära sammanflätade dessa olika delar av hälsan är. Hur exempelvis smärta på sikt påverkar både det psykiska och sociala välbefinnandet. Och hur psykiska funktionsnedsättningar kan leda till social isolering och utanförskap om man inte får rätt stöd.

WHOs definition s peglar hur habiliteringen arbetar med hälsa, där vi i dialog med besökare och deras närstående, vill komma fram till vad ett kroppsligt, psykiskt och socialt välbefinnande innebär för dem. 

Målet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att kunna nå dit utifrån sina egna behov, önskningar och förutsättningar. 

I tidningen finns flera exempel på hur man kan se på hälsa. Huvudbudskapet är betydelsen av att själv få möjlighet att definiera vad man upplever som välbefinnande och hur man vill leva sitt liv. Du får också läsa om hur den ganska nya metoden ACT (Acceptance and Commitment Theraphy) kan hjälpa människor att lägga energi på rätt saker, om terapihundar i habiliteringen, om glädjen i att dansa och om att gå i en grupp för att lära sig vad man kan göra för att må bättre. Läs också de spännande intervjuerna med Eva Flygare-Wallén och Jens Ineland, som med olika perspektiv forskat om hälsa och utvecklingsstörning.

Carina Hjelm
Verksamhetschef