Nytt mottagande av patienter med autism och intellektuell funktionsnedsättning

Allt fler barn och vuxna får en diagnos inom autismspektrumet. Det betyder att Habilitering & Hälsa får fler patienter med dessa diagnoser. Vi möter också fler föräldrar och närstående som har behov av råd och stöd. Vi vill att alla patienter ska möta behandlare med rätt kompetens. Därför har vi gjort en organisationsöversyn. Den innebär ett nytt mottagande av patienter med autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

2016-04-27

Patienter med autism och intellektuell funktionsnedsättning från fem år och uppåt får från och med 22 augusti insatser från specialiserade team på våra lokala habiliteringscenter istället för från Autismcenter barn och ungdom och Autismcenter vuxna.

Autismcenter för barn och ungdom och Autismcenter för vuxna stänger. Personalen kommer att fortsätta arbeta inom Habilitering & Hälsa, bland annat i de specialiserade teamen på habiliteringscenter.

Det här betyder att vi kan ta emot patienter vid 15 habiliteringscenter över hela länet istället för vid två som det är idag, Autismcenter för barn och ungdom och Autismcenter för vuxna. Patienterna kommer att möta personal som har en bättre lokal kännedom om den kommun och stadsdel man bor i. Det ger bättre förutsättningar för samarbete kring patienten och att vi använder våra resurser på ett effektivt sätt.

Förändringen innebär också att vi bygger upp en bredare kunskap och kompetens om autism. Mer personal kommer att ha erfarenhet och kompetens att möta barn och vuxna med autism.

Som ett stöd och komplement till de specialiserade teamen på habiliteringscenter så bildar vi en central mindre enhet. Den ska fokusera på metodutveckling och arbeta för att vi erbjuder evidensbaserad och likvärdig habilitering för alla patienter över hela länet. Enheten kommer också att ge stöd till personal på habiliteringscenter kring enskilda patienter när det finns behov.

Autismcenter små barn kommer att finns kvar med samma uppdrag som tidigare – att ge tidiga insatser till små barn med autism.

Alla berörda patienter kommer att få information inför överflytt till ett lokalt habiliteringscenter.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.