Ledning

Habilitering & Hälsa är en resultatenhet som ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde. Verksamhetschefen är resultatenhetschef och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Som stöd har verksamhetschefen en ledningsgrupp med fyra sektionschefer, administrativ chef, FoUU-chef och informationschef.

Verksamhetschef

Joakim Lavessson är verksamhetchef för Habilitering & Hälsa
Telefon: 08-123 350 01
E-post: joakim.lavesson@sll.se

Verksamhetschefen har ett direkt budget- och verksamhetsansvar gentemot beställarorganisationen inom Stockholms läns landsting, det vill säga Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, samt gentemot ägarna Stockholms läns sjukvårdsområde. Det innebär bland annat ett ansvar för att Habilitering & Hälsa utför de prestationskrav som ställs på oss via avtalet och att vi gör det inom budgetramen.

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för all habiliteringsverksamhet i länet som lyder under Habilitering & Hälsa. Till sitt förfogande har verksamhetschefen en ledningsgrupp för beredning och beslut om strategiska policy-, lednings- och samordningsfrågor.

Sektionschefer

Habilitering & Hälsas verksamhet är indelad fyra sektioner med sektionschefer som ytterst ansvariga.

Inger Gandeus är tf chef för Sektion 1 Barn och tf administrativ chef.
Telefon: 08-123 350 05
E-post: inger.gandeus@sll.se

Emma Sjölund är chef för Sektion 2 Vuxna
Telefon: 08-123 350 06
E-post: emma.sjolund@sll.se

Anna Åberg är chef för Sektion 3 med länsövergripande och specialiserade verksamheter
Telefon: 08-123 350 04
E-post: anna.aberg@sll.se

Anna Gustafsson är tf chef för Sektion 4 med länsövergripande och specialiserade verksamheter
Telefon: 08-123 350 03
E-post: anna.h.gustafsson@sll.se

Administrativa chefer på habiliteringskontoret

På Habiliteringskontoret finns FoUU-enheten och Administrativa enheten. Inom FoUU-enheten finns forskning och utveckling och personalutbildning. Administrativa enheten arbetar med administrativt verksamhetsstöd inom ekonomi, personal, kvalitet, fastigheter, it-samordning, utbildningsassistans och vaktmästeri.

Inger Gandéus är tf administrativ chef. Inger är även sektionschef. 
Telefon: 08-123 350 05
E-postinger.gandeus@sll.se

Tatja Hirvikoski är chef för FoUU-enheten
Telefon: 08-123 350 02
E-post: tatja.hirvikoski@sll.se

Katarina Kindwall är informationschef och chef för Forum Funktionshinder
Telefon: 08-123 350 09
E-post: katarina.kindwall@sll.se

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.