Kontakta oss

Habilitering & Hälsa finns över hela Stockholms län. Du kan antingen kontakta ett center direkt, om du vet var du ska vända dig. Är du osäker kan du kontakta Rådgivningen så hjälper de dig. För frågor som rör informationsmaterial eller webbplatsen hör av dig till Informationsenheten. Har du övergripande frågor om habilitering vänder du dig till ledningen.

​Om du har kontakt med ett habiliteringscenter eller en annan mottagning inom Habilitering & Hälsa, elller vet vart du ska vända dig, kan du kontakta dem direkt. Du hittar alla adresser och telefonnummer under mottagnigar.
> Mottagningar

Om du vill ta kontakt för att ansöka om habiliteringsinsats för dig själv eller en närstående, läs mer om att ansöka.
> Så ansökar du om habilitering

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
> 1177 Vårdguidens e-tjänster

​Är du osäker på vilken mottagning du ska vända dig till?

Om du inte vet till vilken mottagning du ska vända dig till kan du kontakta Forum Funktionshinders frågetjänst. Där kan du också få hjälp med frågor som rör lagstiftning, stöd och rättigheter, skola och arbete med mera

Telefon: 08-123 350 10
Texttelefon: 08-123 350 40
Frågetjänsten är öppen vardagar 08.30 - 16.30

> Frågetjänst på Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang. Forum Funktionshinder ansvarar också för organisationens webbplatser och informationsmaterial.

Besöksadress: Tideliusgatan 12, Rosenlund, Stockholm
Postadress: Box 170 56, 104 62 Stockholm
Telefon: 08-123 350 10
Texttelefon: 08-123 350 40
E-post: forumfunktionshinder@sll.se 
Webb: Forum Funktionshinder

​Webbplatsansvarig och webbredaktörer

Arbetet med innehållet på denna webbplats sker inom flera olika verksamheter. Längst ned på varje sida kan du se vem som är ansvarig för respektive sida.

Webbplatsansvarig är Katarina Kindwall, informationschef på Habilitering & Hälsa. Webbplatsansvarighar det övergripande ansvaret för webbplatsen vilket innebär innehåll, struktur, design, funktionalitet och drift samt driver utvecklingsarbetet. 
E-post: katarina.kindwall@sll.se 
Telefon: 08-123 350 09

Webbplatsredaktör är Susann Smedberg. Hon ansvarar för det planering av det löpande arbetet, nytt innehåll, drift och utveckling.
E-post: susann.smedberg@sll.se 
Telefon: 08-123 350 18

Ledning, Administrativa enheten och FoUU-enhet

För övergripande frågor om habilitering, eller om du har frågor till som rör vår forsknings och utbildningsverksamhet se kontaktuppgifter nedan.

Besöksadress: Folkungagatan 44
Postadress: Box 179 14, 118 95 Stockholm
Växel: 08-123 35 000
E-post: habilitering@sll.se
Webb: FoUU-enheten

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.