Kontakta oss

Habilitering & Hälsa finns över hela länet. Ta kontakt med den enhet som bäst kan ge svar på din fråga.

Center och enheter

Om du har en kontakt med ett center eller en enhet inom Habilitering & Hälsa, är det bästa att ta direkt kontakt med dem. Du hittar alla adresser och telefonnummer under Våra center och enheter

> Våra center och enheter

Om du vill ta kontakt för att ansöka om habiliteringsinsats för dig själv eller en närstående, läs mer här:

> Att ansöka

Du kan också kontakta oss via Mina vårdkontakter.

> Mina vårdkontakter

Informationsenhet

Habilitering & Hälsas informationsenhet ansvarar bland annat för organisationens webbplatser och informationsmaterial. Här finns även Forum Funktionshinder med rådgivning, bibliotek och utbildningar.

Besöksadress: Tideliusgatan 12, Rosenlund, Stockholm
Postadress: Box 170 56, 104 62 Stockholm
Telefon: 08-123 350 10
Texttelefon: 08-123 350 40
E-post: forumfunktionshinder@sll.se  

> Hitta till Forum Funktionshinder

Ledning, Administrativa enheten och FoUU-enhet

Besöksadress: Folkungagatan 44
Postadress: Box 179 14, 118 95 Stockholm
Växel: 08-123 35 000
E-post: habilitering@sll.se
Internet: www.habilitering.se

> Hitta till Ledning, Administrativa enheten och FoUU-enhet

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.