Arbeta hos oss

Önskar du ett meningsfullt jobb där du faktiskt gör skillnad? Habilitering & Hälsa rekryterar årligen 50-100 nya medarbetare. Verksamheten är i ständig utveckling, bland annat när det gäller ny teknik och hjälpmedel och vi är beroende av kompetenta medarbetare med stort engagemang som strävar efter ständig förbättring.

Idag består vi av drygt 750 engagerade medarbetare, som är spridda på arbetsplatser över hela Stockholms län. De flesta jobbar på våra habiliteringscenter.

Habilitering & Hälsa är en verksamhet inom Region Stockholm och ingår i organisationen Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). SLSO organiserar all landstingsdriven hälso- och sjukvård som finns utanför de stora sjukhusen.

Målet för vår verksamhet är att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättning, så önskar du ett jobb där du verkligen kan göra skillnad är Habilitering & Hälsa en arbetsplats för dig.

Lediga jobb inom Habilitering & Hälsa hittar du på Region Stockholms webb. 

> Lediga jobb

Yrken inom Habilitering & Hälsa

För att kunna ge en allsidig habilitering behövs flera olika yrken: arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast och specialpedagog. Läs mer om de olika yrkesrollerna.

> Vilka arbetar här?