Tidiga tecken på autism

De flesta anser att det är viktigt för barn med autism att få en diagnos så tidigt som möjligt. Detta är även viktigt för deras familjer. Här kan du läsa om de vanligaste, tidigaste tecknen på autism.

Barn under tre år

Kriterierna för att ställa diagnosen autism är inte gjorda för att passa på riktigt små barn. Trots att man länge har strävat efter att upptäcka autism tidigt, vet man fortfarande ganska lite om hur autism yttrar sig hos små barn. Men de studier som finns har alla visat att barn under tre år med autism ofta beter sig annorlunda jämfört med barn som befinner sig på samma nivå utan funktionsnedsättning. 

Mellan 1989–2000 publicerades tio studier om tidiga tecken på autism. Studierna visade att många barn uppvisade symtom före tre års ålder inom alla tre huvudområden för diagnosen autistiskt syndrom. Men hos små barn tar sig symtomen andra uttryck än hos äldre barn.

Socialt samspel

Alla studier visade att barnens sociala samspel var avvikande (”kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt” ). Några exempel:

 • Barnet trivdes bäst då det var ensamt.
 • Barnet gav dålig ögonkontakt.
 • Barnet gjorde inga försök att dela med sig av sitt intresse.

Teckning av små barn som leker och ett barn leker ensamt vid sidan.

"Barnet trivdes bäst då det var ensamt."

Kommunikation

De flesta studier hittade även tecken på kommunikationssvårigheter hos barnen (”kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera”). Några exempel:

 • Barnet lystrade inte till sitt namn.
 • Barnet varken imiterade (härmade) föräldrar eller andra barn.
 • Barnet pekade inte för att göra en vuxen uppmärksam på något intressant.

Teckning av ett barn som sitter ner på golvet och inte reagerar när föräldrarna ropar dess namn.

"Barnet lystrade inte till sitt namn."

Beteende

Även tecken på det tredje diagnoskriteriet om begränsat beteende och intresse upptäcktes i de flesta studier (”begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter”).
Några exempel:

 • Barnet lekte annorlunda i jämförelse med jämnåriga.
 • Barnet lekte endast med hårda saker.
 • Barnet lekte på ett och samma sätt hela tiden.

Teckning på små barn vid ett bord, där ett barn endast leker med hårda saker.

"Barnet lekte endast med hårda saker."

Andra områden

Det finns också andra tecken som inte ingår i diagnoskriterierna för autistiskt syndrom, men som enligt studierna är vanliga. Några exempel:

 • Barnet reagerade annorlunda på ljud.
 • Barnet reagerade annorlunda på kyla. 

Teckning av barn som är ute i snön. Ett barn har inga kläder och verkar inte tycka att det är kallt.

"Barnet reagerade annorlunda på kyla."

Tecken vid 18 månader

Det finns ungefär tio forskningsstudier som gjorts under de senaste 15 åren om tidiga tecken på autism. 

Det är viktigt att tänka på att ett barn inte per automatik har autism om han eller hon skulle uppvisa alla de tecken som beskrivs här. En del barn utan funktionsnedsättning, eller med annan funktionsnedsättning än autism, kan uppvisa alla de här tecknen vid 18 månaders ålder utan att ha autism.

Det är framför allt fyra tecken som är viktiga att lägga märke till i den här åldern:

 • Barnet lystrar inte till sitt namn.
 • Barnet svarar inte på ögonkontakt i samma utsträckning som jämnåriga barn.
 • Barnet pekar inte.
 • Barnet leker inte enkla låtsaslekar, till exempel att låtsas att en kloss är en bil.

Om ett barn uppvisar alla fyra tecken bör man kontakta en barnläkare, en barnpsykiatrisk mottagning eller liknande för vidare bedömning. Men än en gång, det är viktigt att vara medveten om att det inte behöver röra sig om autism bara för att ett barn uppvisar samtliga fyra tecken. För att kunna avgöra om ett barn har autism måste man ta hänsyn till barnets övriga utveckling.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.