Leo Kanners beskrivning från 1943

1943 kunde man för första gången ta del av en systematisk beskrivning av det tillstånd som vi kallar autism. Då publicerades läkaren Leo Kanners artikel ”Autistic disturbances of affective contact”, på svenska "Autistiska störningar av förmågan till känslomässig kontakt".

Mycket tyder på att människor med de särdrag som utmärker autism alltid har funnits, även långt innan termen autism började användas. Men det var först 1943 som någon på ett mer systematiskt sätt beskrev barn med de speciella beteenden och särdrag som förekommer vid autism och samtidigt använde termen autism. Det var då läkaren Leo Kanners berömda artikel publicerades och processen att få mer kunskap om detta tillstånd började ta fart.

Leo Kanners text är intressant av flera skäl. Den innehåller mycket som fortfarande är giltigt. Den är ett viktigt dokument av rent historiska skäl. Den var också ett startskott för forskningen och kunskapstillväxten kring autism och många forskare refererar till den. Kanners beskrivningar kan till exempel sägas ligga till grund för dagens diagnoskriterier.

Kanners beskrivningar av de elva barnen är intressant att läsa även för en lekman. Hans beskrivning av Donald, Elaine och de andra barnen med autism är både träffsäker och levande. Det är lätt att känna igen de typiska symtomen, trots att det har gått över sextio år sedan Kanner gjorde sina iakttagelser.

Autismforum har låtit översätta Leo Kanners artikel till svenska. Den är än idag högst aktuell.