Om autismspektrumdiagnos

I den här delen kan du läsa om en mängd olika aspekter av det som utmärker en diagnos inom autismspektrumet. Du kan bland annat läsa om hur en autismspektrumdiagnos yttrar sig, vad det beror på och vad man vet om det som utmärker tänkande och minne vid autism. Du kan också läsa om vad som skiljer flickor och pojkar med autism åt.

Förändringar och termer inom autismspektrumområdet

ASD (Autism Spectrum Disorder) är det nya samlingsbegreppet för autismspektrumdiagnoser. I den amerikanska diagnosmanualen DSM-5 har nämligen autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd förts samman till en övergripande autismdiagnos, Autism Spectrum Disorder. I den svenska översättningen av DSM-5 (Mini D-5) är den engelska termen översatt till autism.

Under en övergångsperiod kommer Autismforum ha kvar de separata diagnosnamnen (autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning). Det är de diagnosnamn som finns i den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10. När en autismspektrumdiagnos ställs i Sverige används vanligen kriterierna i diagnosmanualen DSM-5. Men när diagnosen ska anges i en sjukjournal, kodas den enligt ICD-10. ICD-10 kommer att revideras inom de närmaste åren och då troligen vara samstämmig med DSM-5.

Olika termer inom autismområdet

De termer som används inom autismspektrumområdet är i dagsläget flera och växlar beroende på sammanhang. Till exempel används autism, autismspektrumtillstånd och Aspergers syndrom.

Autism-och Aspergerförbundets tidigare ordförande Eva Nordin-Olson säger så här om att diagnoserna förändras och byter namn: ”Det viktiga är att man i skolor, verksamheter, hos handläggare och på annat håll har kunskap om och förstår att det i grunden handlar om olika namn för samma funktionsnedsättning. Att namn och indelningar förändras är inte konstigt, det får absolut inte leda till att någon tror att det förändrar individers behov av stöd.”

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.