Tvångssyndrom

Att tvätta sig om händerna innan maten, kontrollera att spisen är avstängd och räkna hur många steg det finns i en trappa är något som de flesta gör då och då. Men när man inte själv kan kontrollera sådana tankar och handlingar lider man av tvångssyndrom.

Tvångssyndrom är på sätt och vis normala beteenden som man tappat kontrollen över. Personen som drabbas känner att hon eller han inte kan styra över tankarna och handlingarna utan "tvingas" att utföra dem. Ungefär två personer av hundra lider av tvångssyndrom. Men hos anhöriga till personer med autism är det vanligare än så.

De vanligaste formerna av tvångssyndrom handlar om rädsla att skada sig själv eller andra, rädsla för smitta eller smuts, tvättritualer, behov av att kontrollera, behov av en viss symmetri eller, upprepning av beteenden tills det känns "helt rätt". Tvångssyndrom kan delas upp i tvångshandlingar och tvångstankar. De flesta personer med tvångssyndrom lider vanligtvis av bådadera. Tvångstankar är störande, påträngande och ibland helt outhärdliga. Hos vissa personer kommer de då och då, andra har dem hela sin vakna tid. Tvångshandlingar innebär att man måste göra vissa saker och de tar upp så mycket tid och kraft att det blir svårare att arbeta, studera eller umgås med andra.

Tvångstankar

Tvångstankar kan vara tankar, idéer, tvivel, impulser, fantasier, inre bilder, starka obehagskänslor eller en påträngande och ständigt återkommande malande oro. Tvångstankarna är svåra att strunta i, de ”tar över” och gör det svårt att fokusera på annat. Typiska tankar kan handla om att råka orsaka katastrofer, att ta livet av ett barn, att vara rädd för att bli smittad av sjukdomar eller rädsla för att bli straffad av Gud för sina hädiska tankar.

Tvångshandlingar

Tvångshandlingar är vissa handlingar eller ritualer som utförs för att minska ångest eller obehagskänslor. Det är vanligt att tvätta sig för mycket eller att städa överdrivet noggrant. Det är också vanligt att gång på gång kontrollera att till exempel apparater är avstängda eller att dörrar är låsta, eller att upprepa en handling, som till exempel att gå upp och ner för en trappa. Vissa personer ordnar allting väldigt noggrant. Andra samlar på allt mellan himmel och jord, sånt som andra skulle kalla skräp.

Medvetenhet om symtomen

För att symtomen ska räknas som tvångssyndrom ska de upplevas som jobbiga för den person som drabbas. Det ska också leda till funktionsnedsättning eller ta mycket tid i anspråk. Avsaknaden av lidande är en av de tydligaste skillnaderna mellan tvångssyndrom och andra repetitiva handlingar och tankar som till exempel personer med autism kan ha. Personer med tvångssyndrom är mer eller mindre medvetna om att tvångshandlingarna och tankarna egentligen är överdrivna och meningslösa. Trots detta kan de inte låta bli att utföra dem.

Samband mellan autism och tvångssyndrom

Det verkar finnas ett visst samband mellan autism och tvångssyndrom. Det finns en grupp personer som har autism och som även lider av tvångssyndrom och det finns de med tvångssyndrom som också har autistiska drag eller Aspergers syndrom. Det är dessutom vanligare med tvångssyndrom hos anhöriga till personer med autism än hos anhöriga till dem med Downs syndrom och normalbefolkningen.

Fördjupande text