Diagnoskriterier i ICD-10

ICD-10 är Världshälsoorganisationens internationella sjukdomsklassifikation. Den innehåller detaljerade diagnoskriterier för diagnoserna inom autismspektrumet.

ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – Tenth Revision) är Världshälsoorganisationsens (WHO) internationella sjukdomsklassifikation. Den fastställdes 1990. På svenska heter den Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem (KSH97) och handhas av Socialstyrelsen.

Den engelska upplagan av det femte kapitlet i ICD-10 (The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Diagnostic criteria for research, 1993) innehåller diagnoskriterier för forskning. Dessa har inte tidigare översatts till svenska. När det gäller autismspektrumet liknar dessa kriterier i stort de som finns i DSM-IV-TR. Däremot skiljer sig namnen till viss del åt. Autistiskt syndrom i DSM-IV-TR heter autism i barndomen. Genomgripande störning i utvecklingen UNS motsvaras av atypisk autism.

Den svenska översättningen som presenteras här är en kombination av den svenska texten om diagnoserna inom autismspektrumet (Genomgripande utvecklingsstörningar, kod: F84) i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) och motsvarande diagnostiska kriterier ur The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Diagnostic Criteria for Research.

Översättningen är gjord av Eric Zander, leg. psykolog, och har granskats av professor Anne-Liis von Knorring, Socialstyrelsens kontaktperson i klassifikationsfrågor inom barn- och ungdomspsykiatri. Översättningen har därefter granskats, redigerats och godkänts av professor Björn Smedby, föredragande läkare i klassifikationsfrågor vid Socialstyrelsen samt Annika Larsson och medicinalråd/enhetschef Lars Berg, båda vid Enheten för klassifikationer och terminologi, Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen.

Om ICD på andra webbplatser

> Socialstyrelsen – om ICD på svenska

> Världshälsoorganisationen – om ICD på engelska