Nyhetsarkiv

Adhd på jobbet

Attention har ett projekt adhd på jobbet. Målet med projektet är att stödja vuxna personer med adhd i arbetslivet. På webbsidan får man tips, råd och självhjälpsstrategier när man söker arbete eller när man har ett arbete. Sidan vänder sig även till personalen på arbetsplats där personer med adhd arbetar, så som chefer, arbetsgivare och kollegor samt personen som stödjer personer med adhd att söka arbete.
> adhdpajobbet.se 

Attentions projekt Barns röst

Riksförbundet Attention har ett projekt som heter Barns röst. Projektet har en webbsida med information, filmer och stödmaterial till barn och unga med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. På webbsida ska det i framtiden finnas material som är riktat till vårdnadshavare och yrkesverksamma.
> Attentions projekt Barns röst - ung.attention-riks.se  

Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Information för föräldrar

Socialstyrelsen ha gett ut en folder som ger en översiktlig beskrivning av hur socialtjänsten arbetar för att hjälpa barn och familjer.
> Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Information för föräldrar

Lättläst om adhd hos barn och ungdomar

Socialstyrelsen har gett ut broschyren ”Lättläst om adhd hos barn och ungdomar” Den beskriver vad adhd är, hur man ställer diagnosen och vilken typ av stöd och behandling som kan behövas. Broschyren vänder sig till personer som är föräldrar till ett barn eller en tonåring som har eller kan ha adhd.
> Lättläst om adhd hos barn och ungdomar

Lättläst om adhd hos vuxna

Lättläst om adhd hos vuxna beskriver kort vad adhd är, hur man ställer diagnosen och vilken typ av stöd och behandling som kan behövas. Broschyren vänder sig till dig som har fått diagnosen adhd.
> Lättläst om adhd hos vuxna

Att samtala genom tolk

Socialstyrelsen har gett ut foldern ”Att samtala genom tolk”. Den vänder sig till både profession och brukare. Foldern finns på svenska samt följande språk: albanska, amarinja, dari, engelska, franska, sydkurdiska (sorani), pashtu, ryska, serbiska, somaliska, spanska, tigrinja, turkiska och urdu.
> Att samtala genom tolk