Pokémon Go passar många barn med autismspektrumdiagnos

Habilitering & Hälsas FoUU-chef Tatja Hirvikoski blir intervjuad i en artikel om att Pokemon Go kan ge oanade möjligheter till socialt samspel och aktivitet för barn och unga med autismspektrumdiagnos.

Tatja Hirvikoski forskar även på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid KIND,  Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet..

Hon menar att det oerhört populära utomhusspelet Pokémon Go kan ge goda effekter hos barn och ungdomar med autismspektrumdiagnoser.

– Att komma ut och röra på sig för med sig många goda hälsoeffekter. Om man kommer ut oftare är det bevisat så att man sover och mår bättre, vilket i sin tur ökar möjligheten till inlärning, säger hon till ETC.se.

Unga med autism kan ofta känna sig begränsade i fysiska aktiviteter så som grupplekar och i lagsporter. Något som skulle kunna avhjälpas av spel och andra aktiviter.

– Det gäller att involvera de här barnen i aktiviteter de tycker är roliga. Det måste naturligtvis inte vara Pokémon Go, utan kan lika gärna handla om ett musikintresse eller ett intresse för brandbilar. Huvudsaken är att man finner en involverande aktivitet som fungerar, säger Tatja till ETC.se.

> Läs artikeln i ETC