Nya filmer om och med unga med intellektuell funktionsnedsättning

Hur fungerar det med pengar och ekonomi när man har IF? UNG Samtalsgrupper släpper nya kortfilmer där unga med IF berättar om sin diagnos.

Tanken med filmerna är att öka kunskapen om diagnosen, minska stigmat för dem som lever med IF och lyfta dem som nyligen fått en diagnos. Filmerna har visats och fortsätter att visas i sociala medier under hösten.