Medarbetare från habiliteringen röstade fram ICF Core Sets för adhd och ASD

ICF Core Sets är förenklade versioner av International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF. Syftet är att underlätta och standardisera bedömning av funktionstillstånd, funktionsnedsättning och hälsa. ICF Core Sets tas fram enligt en strukturerad process som Världshälsoorganisationen, WHO, definierat. I den ingår en internationell expertgrupp där olika professioner från alla världsdelar ska vara representerade.

ICF Core Sets för adhd röstades fram av en internationell expertgrupp under ledning av WHO och Karolinska Insitutet. I expertgruppen ingick Ann-Christine Eliasson, Anna Backman och Tatja Hirvikoski från Habilitering & Hälsa.

Ulrika Långh från Habilitering & Hälsa ingick i expertgruppen som röstade fram ICF Core Sets för autism.

Båda core sets har nu publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter.

> Standardised assessment of functioning in ADHD: consensus on the ICF Core Sets for ADHD

> The Gestalt of functioning in autism spectrum disorder: Results of the international conference to develop final consensus International Classification of Functioning, Disability and Health core sets