Kris-och samtalsmottagningen och Linden har flyttat

Från och med idag, 22 juni, finns Kris- och samtalsmottagingen för anhöriga och Psykoterapimottagningen Linden på Sabbatsberg.

Deras nya adress är Olivecronas väg 7, plan 2.