Känner du dig stressad, nedstämd eller mår dåligt?

Nu kan du som förälder till ett barn med funktionsnedsättning anmäla dig till Navigator ACT – en grupp för föräldrar som upplever stress, oro eller andra påfrestningar i vardagen. Anmäl dig snarast!

Vem kan delta: Föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Barnet ska vara 0-17 år och inskriven på ett habiliteringscenter.

Beskrivning: Navigator ACT- gruppen vänder sig till dig som vill hitta ett nytt förhållningssätt till stress, sorg, oro och de ökade påfrestningar i livet som det kan innebära att vara förälder till barn med särskilda behov.  ACT är en insats som har fokus på dig som förälder och hur du kan leva ett rikt och meningsfullt liv trots din livssituation. Vi kommer att göra praktiska övningar i medveten närvaro och acceptans, fundera över vad som är viktigt i livet och vad man kan göra för att utöka sin livskvalité.  Målet med gruppen är att öka ditt psykologiska välmående och upplevelse av tillfredställelse i rollen som föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning.

Gruppen består av 5 sessioner och en återträff. Mellan sessionerna görs acceptans, medveten närvaro och andra övningar hemma. För att antas till gruppen behöver du kunna delta vid samtliga sessioner.

Gruppen kommer att utvärderas genom att deltagare fyller i skattningsskalor angående mående före, efter och vid återträff.

Anmälan och mer information: Kontakta det habiliteringscenter som kan anordna grupp utifrån var du bor och är inskriven. Se lista i länken nedan. Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt. Anmälningstiden går ut i januari.

Ange vid anmälan: Initialer och ålder på ditt barn, ditt eget namn, mailadress och mobiltelefon.

Gruppen startar i början januari-februari 2016. Vi har många föräldrar som vill delta i gruppen och antalet platser är begränsat. Du som har anmält intresse för gruppen kommer att bli kontaktad via telefon för att diskutera din situation och behov av insatsen. Besked om deltagande kommer du att få efter en informationsträff.​