Jobbet en friskfaktor för personer med dövblindhet

Mattias Ehn, psykolog vid Dövblindteamet, har gjort en studie som visar att jobb är en friskfaktor för personer med dövblindhet. Var femte person med Ushers syndrom typ II som har sjukersättning har försökt ta sitt liv.

Hälften av de personer studien bygger på arbetade och hälften hade sjukersättning. Av det framkom ett tydligt mönster. I gruppen med sjukersättning var det mycket vanligare med oro, depression, självmordstankar och självmordsförsök. Den gruppen hade även större problem med sömn och koncentration.

När det gäller den fysiska hälsan fanns inga skillnader. Huvudvärk, stress, allergi, astma och högt blodtryck var lika vanligt i båda grupperna.

Mattias tycker att det viktigaste med hans forskning är att den visar att vi måste göra allt för att få människor att stanna kvar på jobbet. Om inte på heltid, så i alla fall på deltid.

Studien bygger vidare på Moa Wahlqvists avhandling som visade att personer med Ushers syndrom har betydligt sämre hälsa än normalbefolkningen. Bristande social tillit, utmattning och dålig ekonomi är vanligt, liksom självmordstankar.

Vad är Ushers syndrom II?

Ushers syndrom II innebär att man föds med en hörselnedsättning och så småningom får problem med synen. Synstörningarna kan komma först i tonåren och många får sin diagnos sent i livet.