Hjärna Tillsammans

Hjärna Tillsammans vill förbättra stöd och rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada. Det kan exempelvis vara efter en stroke eller en olycka. Habilitering & Hälsa deltar i projektet genom Hjärnskadecenter och Vägledare för förvärvad hjärnskada.

> Webbplatsen Hjärna Tillsammans