Fina siffror för Habilitering & Hälsa

Nu har kvalitetsbokslutet för 2017 kommit. Verksamhetschef Joakim Lavesson känner sig stolt av resultatet.

– Jag blir stolt när jag läser kvalitetsbokslutet och ser de fina siffror som redovisas för Habilitering & Hälsa. Vi vet att vi är en verksamhet med mycket hög kvalitet och det är roligt att det också visar sig på de områden där vi mäts. En utmaning är att hitta områden som på riktigt speglar det som betyder något för just våra patienter. Jag tycker vi har kommit en bit på vägen, men det är något som vi fortsatt jobbar på, i dialog med beställaren och intresseorganisationer.