Årets pris i Skolkurage till Wern Palmius

Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, har tilldelats årets pris för Skolkurage. Priset delades ut under Habilitering & Hälsas föreläsning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Initiativtagarna till priset är nätverket Elevens rätt, som jobbar för att stärka elevers rätt till särskilt stöd i skolan. Wern Palmius får priset bland annat för att han med stor kreativitet och kurage stärkt elevers rätt att lyckas i skolan och inspirerat andra att också finna lösningar som fungerar.