Är du ung och har autism? Anmäl dig till kursen Koll på Asperger!

Koll på Asperger är en webbkurs för unga med autismspektrumdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning. Kursen vänder sig till dig som är i åldern 16-25 år. Du har som tillhör målgruppen kan anmäla intresse till kursen.

Kursen är tänkt att öka kunskapen om din diagnos och ge dig möjlighet till att själv reflektera kring olika teman. 

Anmäler du dig nu kan du delta i en omgång som blir underlag för en utvärdering. Utvärderingen görs för att vi ska veta att insatsen är säker och effektiv.

Kursen är unik i sitt slag, då det är den första internetbaserade kursen i Sverige för unga med autism. Det finns ytterst lite forskning på kurser av det här slaget. Genom din insats i vår studie bidrar du därför på ett mycket viktigt sätt till forskningen.

> Webbkursen Koll på Asperger