Nyanlända till Sverige

Här hittar du information till personer som är nyandlända till Sverige.

> Barnkonventionen på olika språk
> Filmer 
> HBTQ Rättigheter i Sverige
> Information om Sverige 
> Migrationsverket 
> Rädda Barnens Stödlinjeför /Save the Children Helpline
Webbutbildningen Migration och familj

Barnkonventionen på olika språk

Hos barnombudsmanen kan du beställa och ladda ner affischer och foldrar som på ett enkelt sätt beskriver barnkonventionen på språken dari, arabiska, tigrinska, somaliska, engelska.  
> Barnkonventionen på olika språk - barnombudsmannen.se

Filmer 

Mind, Barnombudsmannen och Rädda barnen har tagit fram två filmer med syftet att stötta unga ensamkommande som mår psykiskt dåligt. Filmerna är på dari och med svensktext.  Du kan se filmerna på Barnombudsmannens Youtube-kanal.
> Barnombudsmannens Youtube-kanal - youtube.com

HBTQ Rättigheter i Sverige

Den här broschyren är till för dig som är ung hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige. Den finns att beställa gratis på sju språk.
> HBTQ Rättigheter i Sverige - mucf.se

Information om Sverige 

Informationsverige.se vänder sig till nyanlända i Sverige. Här finns information om det svenska samhället på flera olika språk, som till exempel information om bostad, sjukvård, utbildning, rättigheter och myndigheter som nyanlända kommer i kontakt med.
> informationsverige.se 
> Att leva med funktionsnedsättning - informationsverige.se

Migrationsverket 

Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.
Migrationsverket har information på många olika språk och lättlästa texter. 
> migrationsverket.se 

Information material när du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver informationen anpassad efter dig, kan du få informationen på alternativt format som till exempel läser upp texten, förstorar bokstäverna eller svarar på frågor.

Stöd per telefon och på webbplatsen

​Du kan få stöd när du ringer till oss genom att ringa via:

  • Bildtelefonilänk till annan webbplats (för dig som vill ha teckenspråkstolk).
  • Texttelefonilänk till annan webbplats(för dig som använder en texttelefon).
  • Teletallänk till annan webbplats(för dig som vill ha talstöd och minnesstöd) .
  • Du kan själv anpassa webbplatsen genom att lyssna på webbplatsen eller ändra textstorlek.

> Alternativa format -  migrationsverket.se 

LMA-kort för asylsökande

​LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett plastkort med ett foto på dig som visar att du är asylsökande. Kortet är inte ett identitetskort (id-kort), utan ett bevis på att du är asylsökande och att du får vara i Sverige under tiden som du väntar på beslut. 
> LMA-kort  - migrationsverket.se 

Hälso- och sjukvård för asylsökande

​Du som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård och vård som inte kan vänta. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk när du ska träffa en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. I de flesta fall kan vårdpersonalen boka tolk. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Hälsoundersökning och funktionsnedsättning

​Alla asylsökande får ett erbjudande om hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningen kan du berätta om du har, eller om du tror att du har, en funktionsnedsättning. Det vill säga om du har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. 

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera när du ansöker om asyl kan du få hjälp och stöd med det. Att ha en funktionsnedsättning är inget hinder för att få uppehållstillstånd. 

Besök vid vårdcentral eller sjukhus och medicin

Du betalar i vissa fall en lägre patientavgift om du visar upp ditt LMA-kort när du besöker sjukvården. Du betalar också en lägre avgift för de flesta mediciner du köper med recept från en läkare om du visar upp kortet på apoteket. De flesta mediciner som skrivs ut på recept till barn under 18 år är gratis.

Sjukresor

​Om du av medicinska skäl inte kan resa kollektivt för att få vård eller behandling har du rätt till sjukresa. Sjukresan kan göras med taxi, specialfordon/rullstolstaxi eller egen bil. Det krävs ett tillstånd från vårdgivaren, till exempel din läkare, tandläkare eller sjukgymnast/fysioterapeut för att få göra en sjukresa. Om du har färdtjänst så har du automatiskt rätt till sjukresa. Du kan också få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från en vårdcentral eller ett sjukhus om det finns medicinska skäl. 
> Hälso- och sjukvård  - migrationsverket.s

Rädda Barnens Stödlinjeför /Save the Children Helpline

​De vänder sig både till barn och unga som kommit till Sverige ensamma eller till dem som kommit hit tillsamman med en vuxen. Även föräldrar och personal i till exempel skolor och på asylboenden är kan även ringa till dem för råd och stöd.

De som svarar i telefonen kan prata svenska, dari, arabiska och engelska. Från och med mars 2017 kommer de också att kunna svara på somaliska och tigrinja vissa dagar i veckan.  Du kan vara anonym, om du vill vara det. 

Telefon 0200–77 88 20 öppen klockan 15.00-18.00 alla dagar (också på helger)​
> Stödlinje - raddabarnen.se

Webbutbildningen Migration och familj

Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund. Utbildningen är skapad av Transkulturellt Centrum och Stockholms läns landsting, i samarbete med Socialstyrelsen.
> Webbutbildningen Migration och familj - kunskapsguiden.se