Nyanlända till Sverige

Här hittar du information till personer som är nyandlända till Sverige.

> Barnkonventionen på olika språk
> Filmer 
> HBTQ Rättigheter i Sverige
> Information om Sverige 
> Rädda Barnens Stödlinjeför /Save the Children Helpline
Webbutbildningen Migration och familj

Barnkonventionen på olika språk

Hos barnombudsmanen kan du beställa och ladda ner affischer och foldrar som på ett enkelt sätt beskriver barnkonventionen på språken dari, arabiska, tigrinska, somaliska, engelska.  
> Barnkonventionen på olika språk - barnombudsmannen.se

Filmer 

Mind, Barnombudsmannen och Rädda barnen har tagit fram två filmer med syftet att stötta unga ensamkommande som mår psykiskt dåligt. Filmerna är på dari och med svensktext.  Du kan se filmerna på Barnombudsmannens Youtube-kanal.
> Barnombudsmannens Youtube-kanal - youtube.com

HBTQ Rättigheter i Sverige

Den här broschyren är till för dig som är ung hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige. Den finns att beställa gratis på sju språk.
> HBTQ Rättigheter i Sverige - mucf.se

Information om Sverige 

Informationsverige.se vänder sig till nyanlända i Sverige. Här finns information om det svenska samhället på flera olika språk, som till exempel information om bostad, sjukvård, utbildning, rättigheter och myndigheter som nyanlända kommer i kontakt med.
> informationsverige.se 
> Att leva med funktionsnedsättning - informationsverige.se

Rädda Barnens Stödlinjeför /Save the Children Helpline

​De vänder sig både till barn och unga som kommit till Sverige ensamma eller till dem som kommit hit tillsamman med en vuxen. Även föräldrar och personal i till exempel skolor och på asylboenden är kan även ringa till dem för råd och stöd.

De som svarar i telefonen kan prata svenska, dari, arabiska och engelska. Från och med mars 2017 kommer de också att kunna svara på somaliska och tigrinja vissa dagar i veckan.  Du kan vara anonym, om du vill vara det. 

Telefon 0200–77 88 20 öppen klockan 15.00-18.00 alla dagar (också på helger)​
> Stödlinje - raddabarnen.se

Webbutbildningen Migration och familj

Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund. Utbildningen är skapad av Transkulturellt Centrum och Stockholms läns landsting, i samarbete med Socialstyrelsen.
> Webbutbildningen Migration och familj - kunskapsguiden.se

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.