Nyanlända till Sverige

Här hittar du information till personer som är nyanlända till Sverige.

> Barnkonventionen på olika språk
> Filmer 
> Försäkringskassan på andra språk​
> HBTQ Rättigheter i Sverige
> Information om Sverige 
> Migrationsverket 
> Personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen
> Rädda Barnens Stödlinjeför /Save the Children Helpline
Transkulturellt centrum
Webbutbildningen Migration och familj

Barnkonventionen på olika språk

Hos Barnombudsmannen kan du beställa och ladda ner affischer och foldrar som på ett enkelt sätt beskriver barnkonventionen på språken dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska.  
> Barnkonventionen på olika språk - barnombudsmannen.se

Filmer 

Mind, Barnombudsmannen och Rädda barnen har tagit fram två filmer med syftet att stötta unga ensamkommande som mår psykiskt dåligt. Filmerna är med språket dari och har svensk undertext.
> Barnombudsmannens Youtube-kanal - youtube.com

Försäkringskassan på andra språk

Försäkringskassan har information och blanketter på andra språk. 
> Information - forsakringskassan.se
> Blanketter - forsakringskassan.se

HBTQ Rättigheter i Sverige

Den här broschyren är för unga hbtq-personer som nyligen har kommit till Sverige. Den finns att beställa gratis på sju språk.
> HBTQ Rättigheter i Sverige - mucf.se

Information om Sverige 

Informationsverige.se vänder sig till nyanlända i Sverige. Det finns information om det svenska samhället på flera olika språk, som till exempel information om bostad, sjukvård, utbildning, rättigheter och myndigheter som nyanlända kommer i kontakt med.
> informationsverige.se 
> Att leva med funktionsnedsättning - informationsverige.se

Migrationsverket 

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.
Migrationsverket har information på många olika språk och lättlästa texter. 
> migrationsverket.se 

Information material när du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver information som är anpassad efter dina behov, kan du få information i alternativa format.

Du kan till exempel

  • Anpassa migrationsverkets webbsida genom att ändra textstorlek eller välja att få text uppläst
  • ​Använda teletal för att få talstöd och minnesstöd
  • Ringa via texttelefoni
  • Ringa via bildtelefoni

> Alternativa format - migrationsverket.se

LMA-kort för asylsökande

​LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett plastkort med ett foto på dig som visar att du är asylsökande. Kortet är inte ett identitetskort (id-kort), utan ett bevis på att du är asylsökande och att du får vara i Sverige under tiden som du väntar på beslut. 
> LMA-kort  - migrationsverket.se 

Hälso- och sjukvård för asylsökande

​Du som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård och vård som inte kan vänta. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk när du ska träffa en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. I de flesta fall kan vårdpersonalen boka tolk. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Hälsoundersökning och funktionsnedsättning

​Alla asylsökande får ett erbjudande om hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningen kan du berätta om du har, eller om du tror att du har, en funktionsnedsättning. Det vill säga om du har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. 

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera när du ansöker om asyl kan du få hjälp och stöd med det. Att ha en funktionsnedsättning är inget hinder för att få uppehållstillstånd. 

Besök vid vårdcentral eller sjukhus och medicin

Du betalar i vissa fall en lägre patientavgift om du visar upp ditt LMA-kort när du besöker sjukvården. Du betalar också en lägre avgift för de flesta mediciner du köper med recept från en läkare om du visar upp kortet på apoteket. De flesta mediciner som skrivs ut på recept till barn under 18 år är gratis.

Sjukresor

​Om du av medicinska skäl inte kan resa kollektivt för att få vård eller behandling har du rätt till sjukresa. Sjukresan kan göras med taxi, specialfordon/rullstolstaxi eller egen bil. Det krävs ett tillstånd från vårdgivaren, till exempel din läkare, tandläkare eller sjukgymnast/fysioterapeut för att få göra en sjukresa. Om du har färdtjänst så har du automatiskt rätt till sjukresa. Du kan också få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från en vårdcentral eller ett sjukhus om det finns medicinska skäl. 
> Hälso- och sjukvård  - migrationsverket.s

Personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen

Myndigheten för delaktighet (MFD) har skrivit en rapport om situationen för personer med funktionsnedsättning som söker asyl och bosätter sig i Sverige.
> Personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen – mfd.se (PDF-dokument)

Rädda Barnens Stödlinje/Save the Children Helpline

Rädda Barnen har en stödlinje som vänder sig till barn och unga som kommit till Sverige. Föräldrar och personal i till exempel skolor och på asylboenden kan också ringa för att få råd och stöd.

De som svarar i telefonen kan prata svenska, dari, arabiska och engelska. Vissa dagar i veckan kan de också svara på somaliska och tigrinja. Du kan vara anonym. 

Telefon 0200 77 88 20
Öppet 15.00-18.00 alla dagar (också på helger)​
> Rädda Barnens stödlinje - raddabarnen.se

Transkulturellt centrum

Transkulturellt centrum (TC) är Stockholms läns landstings kunskapscentrum. De vill öka kunskapen hos hälso- och sjukvårds- samt tandvårdspersonal i transkulturella frågor. De vill även främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter. De vänder sig till alla yrkeskategorier inom Stockholms läns landsting samt upphandlade vårdverksamheter.
> transkulturelltcentrum.se  

Webbutbildningen Migration och familj

Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund. Utbildningen är skapad av Transkulturellt Centrum och Stockholms läns landsting, i samarbete med Socialstyrelsen.
> Webbutbildningen Migration och familj - kunskapsguiden.se