Så kan du hjälpa barn att öva sociala färdigheter

Barn med försenad eller annorlunda utveckling har ofta svårare at lära sig sociala färdigheter. Det innebär särskilda utmaningar för föräldrar såväl som pedagoger. I en ny bok, Leka, prata, äta (Natur & Kultur, 2020), beskriver erfarna psykologer och logopeder konkreta övningar för barn med särskilda behov. 

Alla barn lär sig färdigheter genom att imitera andra och ta till sig det som fungerar. En del barn lär sig allting långsamt, för andra handlar svårigheterna främst om sociala färdigheter, såsom att kommunicera, leka, förstå regler och anpassa sig till rutiner.

Boken Leka prata äta

Syftet med den nya boken Leka, prata, äta – övningar för barn med särskilda behov (Natur & Kultur, 2020) är att ge inspiration och handfasta råd till föräldrar, pedagoger och andra som vill hjälpa barn med försenad eller annorlunda utveckling.

Struktur kring mat och sömn

Lars Klintwall, leg. psykolog, fil.dr. och lektor vid Stockholms universitet, är en av redaktörerna till boken. Han hoppas att boken ska fylla en lucka: tiden mellan att föräldrar eller pedagoger märker att ett barn halkar efter i sin inlärning, till dess att barnet fått en utredning.

– Det kan gå flera år och det är synd att inte använda den tiden till att öva på färdigheter som barnet kommer att behöva i livet. Det är också bra att föräldrar och pedagoger får hjälp att skapa struktur kring till exempel mat och sömn – sådant som vuxna oroar sig för.

Strategier som får vardagen att fungera

Boken är en antologi, där flertalet kapitelförfattare är experter inom olika områden vid Habiliteringens resurscenter, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Ett av de mer övergripande kapitlen handlar om strategier för att få vardagen att fungera.

– Som förälder kan man bli hjälpt av att se över sin vardag, särskilt situationer som skapar ”gnissel”, säger Ulrika Långh, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, med. dr och beteendeanalytiker på Habilitering & Hälsa och en av kapitelförfattarna.

Med hjälp av tre fiktiva barn som har olika svårigheter – Joel 2 år, Emma 4 år och Said 6 år – beskriver författarna konkreta övningar som kan hjälpa barnet att utveckla sina färdigheter. Det är övningar som handlar om att leka med andra barn, hantera övergångar och sociala regler, göra sig förstådd och förstå vad andra säger, sova bättre och äta mer varierat.

Syftet med övningarna är också att stärka relationen mellan barn och vuxna och på det sättet minska konflikter i vardagen. Övningarna bygger på vetenskaplig evidens och har testats av föräldrar och pedagoger.

Tips och tricks innan det blir kaos

Författarna delar med sig av tips och tricks, till exempel när det gäller förberedelser som är extra viktigt för många barn med utvecklingssvårigheter.

– Förbered aktiviteter genom att ta fram de saker som behövs så att barnet slipper vänta. Förbered också barnet om ni ska göra något nytt eftersom det är svårt att avbryta en aktivitet, säger Ulrika Långh.

Ett annat tips är att busa med barnet före en vardagsrutin som brukar leda till protester eller motstånd.

– Till exempel skoja på väg till toaletten när det är dags att förbereda inför sänggående. Att ge en uppgift, som att bära eller hålla något, kan också fungera. Avled barnets uppmärksamhet när problem redan uppstått och innan det blir kaos.

Viktigt att alla drar åt samma håll

Barnets utveckling gynnas av att alla runt barnet ”drar åt samma håll”. Därför ägnas ett kapitel åt samverkan mellan föräldrar och förskola.

– Det är viktigt att föräldrar och nätverk har en samsyn när det gäller att definiera barnets svårigheter och hur man kan hjälpa barnet att utveckla sina färdigheter, säger Catrin Killander, leg. logoped, beteendeanalytiker på Habilitering & Hälsa och en av författarna.

Sagt om Leka, prata äta:

”Här är en bok som går att lita på, som kan göra vardagen lättare och hjälpa barnen att uppnå sin potential.”
Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, Karolinska institutet, KIND

"Strategierna hjälper barn att bli inkluderade och sedda, något som alla barn har rätt att få uppleva."
Elin, mamma

"En lättläst bok som visar hur det svåra kan bli enkelt! Konkreta tips i vardagen för dig som möter barn i behov av särskilt stöd."
Lise-Lotte Hjalmar, specialpedagog och rektor

Poddavsnitt om sociala färdigheter

Flera av medförfattarna har varit med i podden Funka olika. Där ger de tips och råd kring sömn, toa och utmanande beteende.

Sömn

Psykologen Ulrika Långh ger tips på hur man kan hjälpa ett barn med sömnproblem. I programmet hör vi också en förälder som jobbat mycket med att komma tillrätta med sömnen när det gäller hans son, som har Asperger syndrom.
> Lära barn att sova på natten

Toa

I två program tar vi upp toaträning, ett med fokus på kiss och ett med fokus på bajs. Psykologen Bella Berg ger tips på vad man kan göra för att hjälpa barnet att bli torrt och gå på toaletten.
> Lära barn kissa på toa
> Lära barn bajsa på toa

Utmanande beteende

Att inte bli förstådd eller känna sig lyssnad på kan leda till ett utmanande beteende. Vanligast är att agera ut mot andra, eller att skada sig själv. Beteendevetaren Charlotte Scocco berättar hur man kan jobba med det.
> Utagerande beteende
Programmet om självskadande beteende släpps 14 maj 2020