Ansökan handledning

Den här sidan riktar sig till dig som arbetar inom Habilitering & Hälsa och som vill ansöka om handledning från Habiliteringens resurscenter.

Kortfattad och avidentifierad beskrivning av patientens problemområden.
Beskriv vad du/ni behöver hjälp med i förhållande till patienten.
Exempelvis ASD, IF, RN.