Mottagningar:

Habiliteringsenheten Djupdal har bytt namn

Den 1 juli bytte Habiliteringsenheterna Årsta och Djupdal namn till Habiliteringsenheten Skola. Den nya webbadressen är habilitering.se/habskola. 

08-123 354 00