Frågetjänst

Habilitering & Hälsas informationscenter Forum Funktionshinder har en frågetjänst där du kan ställa frågor om exempel funktionsnedsättningar, Habilitering & Hälsas verksamhet eller samhällets stöd. samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Vi som svarar på frågorna är socionomer. Vi har tystnadsplikt och du behöver inte uppge ditt namn.

För att få svar måste du ange din e-postadress.

Skriv inte personnummer, telefonnummer eller adress i din fråga. Eftersom vi kan inte garantera säkerhet från dataintrång.

Vill du hellre prata med någon kan du chatta, ringa eller besöka oss. 

Telefon

​Helgfri vardag, 08.30–16.30 (dag före röd dag 15.00)
08-123 350 10

Habilitering & Hälsas chatt 

Helgfri vardagar 08.30–16.00 (dag före röd dag 12.30) .
Chatten finns på Habilitering & Hälsas alla webbsidor, längst ner i högra hörnet. 
> Chatten - habilitering.se

Besök

Träffa en socionom när biblioteket är öppet. Besöket kan vara upp till 20 minuter. Du kan vara anonym. Vi har tystnadsplikt och vi för inte journal. Det går inte att förboka tid.

Biblioteket är stängt på grund av ombyggnad.
08-123 350 30
Tideliusgatan 12, entréplan, (Rosenlund) Stockholm
> Frågetjänst - habilitering.se

Vägledare

​​Vägledarna ger information om samhällets vård- och stödinsatser till vuxna personer med flerfunktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada, neuropsykiatriska diagnoser samt deras är närstående och till personer som arbetar inom dessa områden.
> Vägledare