Stöd och insatser hos Linde för vuxna

Det stöd du får hos oss kallas insatser. Insatserna kan till exempel bestå av behandling, träning, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel. Insatserna kan ges individuellt eller i grupp. Nära anhöriga kan också få råd och stöd.

Målet med insatserna är att de ska förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Du ska ha så bra förutsättningar som möjligt att må bra och vara självständig.

Insatserna utgår från din behov. Tillsammans med dig, och om det är aktuellt anhöriga eller nätverk, kommer vi överens om vilka mål vi ska ha för insatserna och hur de ska genomföras. Ambitionen är att alla som berörs ska vara delaktiga i planeringen.

Individuellt och i grupp

Du kan få individuella insatser eller delta i en grupp beroende på hur dina behov ser ut. Insatser kan till exempel handla om att träna styrka och balans, prova ut hjälpmedel, utveckla din kommunikation eller hitta bra stöd och rutiner för att sköta hemmet. Vi ger också konsultation till personal i din närmiljö.

Vid behov anordnar vi även grupper för föräldrar och syskon.

> Mer om Habilitering & Hälsas stöd och insatser (länk till annan del av webbplatsen)

Vårdplan

I en vårdplan skriver vi vad vi har kommit överens om. Vårdplanen kan sträcka sig över en kortare tid och upp till ett år. Resultatet utvärderas när insatserna i vårdplanen har genomförts.

> Vårdplan (länk till annan del av webbplatsen)

Kompletterande verksamheter

Habilitering & Hälsa har ett flertal verksamheter som kan vara komplement till de insatser som ges vid habiliteringscenter. En del av dem kräver remiss. Andra kan du besöka på eget initiativ.

> Kompletterande verksamheter (länk till annan del av webbplatsen)