Om oss på Linde vuxna

Habiliteringscenter Linde tillhör Habilitering & Hälsa, som är en del av Region Stockholm. Vi ger råd, stöd och behandling till dig som är 18 år eller äldre och som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Vi ger även råd och stöd till anhöriga och nätverk, såsom personlig assistent eller personal i gruppbostad. Det kostar inget att få insatser från oss.

Vi tar emot personer med till exempel intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och diagnos inom autismspektrumet.

Om du har en förvärvad hjärnskada kan du i vissa fall vända dig till Hjärnskadecenter eller till oss.

> Stöd och insatser vid förvärvad hjärnskada (länk till annan del av webbplatsen)

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till dig som bor i Haninge, Nynäshamn TyresöFarstaSkarpnäck, Nacka och Värmdö.

Vi har bra kunskap om dessa områden och samverkar med till exempel kommunen eller gruppbostaden. Om du vill komma till oss trots att du bor i en annan del av Stockholms län har du möjlighet att göra det, men vi rekommenderar att välja det center som tillhör din kommun eller stadsdel.

> Om våra habiliteringscenter (länk till annan del av webbplatsen)

Vilket stöd kan ni få hos oss?

Det stöd du får hos oss kallas insatser. Insatserna kan till exempel bestå av behandling, träning, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel. Vi ger insatser individuellt och i grupp. Målet med insatserna är att de ska förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Du ska få så goda förutsättningar som möjligt att må bra och vara självständig.

> Stöd och insatser hos oss (länk till annan del av webbplatsen)

Hur arbetar vi?

På habiliteringscentret arbetar vi i team som består av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, logoped, psykolog, och specialpedagog. Vi har specialiserad kunskap om olika funktionsnedsättningar. Hos oss finns inte läkare eller sjuksköterskor.

> Yrkesgrupper (länk till anna del av webbplatsen)

Insatserna utgår från dina behov. Tillsammans med dig kommer vi överens om vilka mål vi ska ha för insatserna och hur de ska genomföras. Vid behov kan även anhöriga eller nätverk delta i planeringen. Det vi kommit överrens om skriver vi ner i en vårdplan.

> Vårdplan (länk till annan del av webbplatsen)

Alla som arbetar inom Habilitering & Hälsa har tystnadsplikt och vi använder oss av sammanhållen journalföring.

> Tystnadsplikt och sammanhållen journalföring (länk till annan del av webbplatsen)

Vårt arbete regleras framför allt av tre lagar:

  • patientlagen
  • hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

> Lagstiftning och föreskrifter (länk till annan del av webbplatsen)

Hur får du insatser från oss?

Vanligtvis skickar en läkare remiss till oss. Du kan även ansöka om insatser själv.

> Kontakt och ansökan