Det här gör arbetsterapeuten

Arbetsterapeuten hjälper personer med funktionsnedsättning
att få bra hjälpmedel.
En arbetsterapeut på ett habiliterings-center
kan särskilt mycket om kognitivt stöd
det vill säga hjälpmedel
som gör det lättare att förstå och klara av vardagen.

En arbetsterapeut på ett habiliterings-center
arbetar tillsammans med andra
som också kan mycket om funktionsnedsättningar.
De är till exempel sjukgymnaster, logopeder
psykologer och kuratorer.

Vad händer när du träffar arbetsterapeuten?

Arbetsterapeuten hjälper dig
så att ditt liv ska bli så enkelt som möjligt,
och så att du ska kunna klara dig mer själv
utan så mycket hjälp av andra.

Arbetsterapeuten kommer oftast hem till dig,
till din skola eller till din dagliga verksamhet.
Arbetsterapeuten kan ge förslag
på vilket stöd du behöver
för att din vardag ska fungera.
Det kan vara att anpassa din bostad
så att du själv kan laga mat, tvätta, skriva
eller planera och passa tider.

Arbetsterapeuten kan också träffa personal
som arbetar med dig.
Då berättar arbetsterapeuten för personalen
vilket stöd du behöver.