Waxaannu ku siinaynaa talo, taageero iyo daryeel ama daaweyn

> Waxaannu ku siinaynaa talo, taageero iyo daryeel ama daaweyn (pdf)