Utvecklingsstörning - Fârsi

Fakta om vad utvecklingsstörning är, diagnoskriterierna och vilka svårigheter utvecklingsstörning kan medföra.

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.