Utvecklingsstörning - Arabi

Fakta om vad utvecklingsstörning är, diagnoskriterierna och vilka svårigheter utvecklingsstörning kan medföra.

> Om utvecklingsstörning ,( pdf )