Kort om LSS - Arabi

Kortfattad information om Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade - LSS