Mottagningar:

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser, föreläsningar, temakvällar och gruppinsatser. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Vi ger behandlande insatser i grupp och samordnar habiliteringens kursutbud.

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter bildades 1 mars 2019 genom en sammanslagning av Aspergercenter och Ung samtalsgrupper. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm som underlättar vardagen för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Vi är ännu inte klara med uppdateringarna av vår nya sida och hänvisar under övergångstiden till våra gamla sidor.

> Läs mer om barn- och ungdomsteamet

> Läs mer om vuxenteamet

> Läs mer om IF-grupper (f. d. Ung samtalsgrupper)

08 -123 355 00
Tideliusgatan 12, Rosenlunds sjukhus
118 69 Stockholm
Huvudentrén
Vägbeskrivning
Box 170 56, 104 62 Stockholm
Gå till kontakta oss