Om oss på Korallen

Center för sinnesstimulering Korallen tillhör Habilitering & Hälsa, som är en del av Region Stockholm. Vi tar emot barn från hela Stockholms län.

På Korallen arbetar specialpedagog och arbetsterapeut.

Användande och utveckling av sinnesstimulerande rum startade i Holland på 1970-talet. Rummen användes för att erbjuda kravlösa sinnesstimuli till personer med flerfunktionsnedsättning. Begreppet Snoezelen började användas, en kombination av de två holländska orden för att utforska och slappna av. 

Syftet var att tillgodose hjärnans behov av sensorisk stimulans, ge möjlighet att själv påverka och styra graden och typen av sinnesstimulans samt att erbjuda avslappning för ett ökat välbefinnande. En utgångspunkt var att skapa situationer där motivationen kommer inifrån och där personen själv får påverka vad som ska hända i rummet.

Syftet med Korallens verksamhet är att erbjuda sinnesstimulering i en anpassad miljö som ger möjlighet till både aktivitet och avslappning. Att i den anpassade miljön uppmuntra till samspel och kommunikation.

Målen för barnet är individuella och formuleras utifrån dennes behov. Exempel på vad dessa kan vara:

  • Korallen koja
    Att öka/bibehålla fokus på en aktivitet
  • Att öka/bibehålla initiativ till aktivitet
  • Att öka/bibehålla vakenhetsnivå
  • Att öka/bibehålla samspelet mellan patient och medföljare
  • Att slappna av/bli lugnare
  • Att bli gladare/att få uppleva glädje
  • Att minska självdestruktivitet

Ett behandlingsbesök bokas i en timme i ett av de sinnesstimulerande rummen. Barnet kommer alltid tillsammans med en medföljare, detta kan vara en förälder, assistent eller någon annan de känner väl. Medföljaren ska ha gått vår medföljarutbildning.

Det är önskvärt med en kontinuitet i besöken, om möjligt varje eller varannan vecka för att ge behandlingseffekt.

På Korallen finns även Träffpunkten där man kan fika eller äta sitt mellanmål. Här kan man avrunda sitt besök, möta andra barn och vuxna och dröja sig kvar en extra stund.

Besöken på Korallen journalförs.

Det är avgiftsfritt att få insatser från oss.