Center för sinnesstimulering - Korallen

Välkommen till Korallen!

Korallen vänder sig till barn med flerfunktionsnedsättning i åldrarna 0-12 år. Det vill säga grav intellektuell funktionsnedsättning, ofta i kombination med måttlig till grav rörelsenedsättning.

På Korallen erbjuder vi en spännande och lustfylld miljö. På Korallen finns fem olika sinnesrum. I rummen kan man uppleva vattnets rörelser, musikens rytm, vattensängens värme och vibrationer, ljusspel och mycket annat.

Du kan ansöka till Korallen för en behandlingsperiod.

korallens koja 2
08-123 351 30

Måndag - fredag 8:15-9:15
(i mån av tid svarar vi under hela dagen)

Våra öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag 9-16
Tisdag 9-12
Fredag 9-15

Personen som följer med barnet ska ha gått medföljarutbildningen.

Olivecronas väg 7
113 61 Stockholm
Sabbatsbergs sjukhus, 3 tr
Vägbeskrivning
Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 7, 3tr, 113 61 Stockholm

Lördagsöppet

Lördagsöppet våren 2018

kl. 10.00–16.00

10 och 17 februari

10 och 17 mars

14 och 21 april

5 och 26 maj

Lördagsöppet är till för Korallens besökare och du bokar alltid tid för besöket. Personen som följer med barnet ska ha gått medföljarutbildningen.

Medföljarutbildning

Medföljarutbildning våren 2018

Tisdag 27/2   9:00-11:00
Tisdag 20/3  13:00-15:00
Tisdag 17/4   9:00-11:00
Tisdag 22/5  13:00-15:00

Ring 08-123 351 30 för anmälan