Kompletterande verksamheter

Habilitering & Hälsa har ett flertal verksamheter som kan vara komplement till de insatser som ges vid habiliteringscenter. En del av dem är öppna, andra kräver remiss.

Aspergercenter

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga.

> Aspergercenters barn- och ungdomsteam

> Aspergercenters vuxenteam

Center för sinnesstimulering

Center för sinnesstimulering vänder sig till personer med omfattande funktionsnedsättning. Här finns rum med upplevelser för alla sinnen. Korallen tar emot barn i åldrarna 0-12 år. Lagunen vänder sig till personer i åldrarna 13-65 år. Ring för att boka tid.

> Korallen

> Lagunen

Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang. Forum Funktionshinder är öppet för alla intresserade.

> Forum Funktionshinder

Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

Kris- och samtalsmottagningen vänder sig till anhörig till barn, tonåringar och vuxna med bestående funktionsnedsättning. Den som är nära anhörig utsätts ofta för stora påfrestningar. Att få tala med någon kan göra livet lite lättare. Ring för kontakt.

> Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

Motorik & träningscenter

​Motorik & träningscenter tar emot personer i alla åldrar. Här finns träningsteam för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Verksamheten har också specialiserade team med fokus på andning, handfunktion och motoriska ät- och sväljsvårigheter (dysfagi).

​> Motorik- & träningscenter

Psykoterapimottagningen Linden

Psykoterapimottagningen Linden erbjuder psykoterapi för personer med funktionsnedsättning, främst intellektuell funktionsnedsättning, medfödda rörelsehinder och förvärvade hjärnskador i vuxen ålder. Remiss från ett habiliteringscenter krävs för att få komma hit.

> Psykoterapimottagningen Linden

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd (StoCKK)

StoCKK är ett kunskapscenter som arbetar med information, utbildning och konsultation inom området kommunikation och kognition. Allmän rådgivning ges i visningsmiljöer som är öppna för alla. Personer som har en kommunikativ och/eller kognitiv funktionsnedsättning kan även få enskild konsultation och rådgivning. För det krävs remiss.

> StoCKK

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för personer över 18 år med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk, som inte är orsakad av hörselskada. Det krävs ingen remiss för att få stöd av Taltjänst, man kontaktar Taltjänst direkt.

> Taltjänst

Tittut spädbarnsverksamhet

Tittut vänder sig till nyblivna föräldrar som fått besked om att deras barn, 0-2 år, har en funktionsnedsättning. Det behövs ingen remiss. Välkommen att ringa direkt för att boka tid för besök 08-123 350 75.

> Tittut spädbarnsverksamhet

Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer.

> Tolkcentralen

UNG Samtalsgrupper

UNG vänder sig till personer som är mellan 15 och 25 år och har en intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning. I samtalsgrupperna på UNG är det två samtalsledare och cirka 8 gruppdeltagare. Tanken är att få träffa andra unga människor i liknande situation. Vid intresse sker kontakten direkt med UNG.

> UNG

VUB-teamet

​VUB-teamet är specialiserat på intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem och är ett samarbete mellan psykiatrin och habiliteringen. Patienter från 12 år och uppåt tas emot efter remiss från läkare.

>VUB-teamet

Kunskapsteam för sällsynta diagnoser

Inom Habilitering & Hälsa finns kunskapsteam för fem sällsynta diagnoser samt ryggmärgsbråck. Teamen tar fram informationsmaterial och fungerar som konsulter inom habiliteringen. Teamen anordnar även träffar för personer med diagnos och medverkar i utbildningar.

> Kunskapsteam

Webbplatser

Autismforum

På Autismforum finns information om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

> Autismforum

Funktionshindersguiden

På Funktionshindersguiden finns information om samhällets stöd.

Funktionshindersguiden

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.