Välkommen till Habiliteringens kurs-och kunskapscenters vuxenteam

Vuxenteamet arbetar med gruppinsatser till personer över 18 år med diagnos inom autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning. Gruppverksamheten riktar sig till personer som har blivit remitterade från ett lokalt habiliteringscenter.

Teamet ger även föreläsningar, som är öppna för egen anmälan. Du hittar dem via Kalendarium

Expedition 08 123 35 500 vardagar

Måndag, onsdag, torsdag, fredag 8-12 och 13-15
Tisdag 8-11 och 13-16

Tideliusgatan 12 ,
118 69 Stockholm
Plan 3
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm

Nytt på Kurs-och kunskapscenter

Partnergrupp

Tre tillfällen för dig som är partner till en vuxen person med diagnos inom autismspekrumet utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning

Lever du i en relation med någon som har en diagnos inom autismspektrumet. Vill du lära dig mer om vad diagnosen innebär och träffa andra i en liknande situation för att få stöd och utbyta erfarenheter med varandra.

Vi kommer att träffas vid tre tillfällen för att prata om diagnosen,hur det kan bli för dig som partner och hur man kan kommunicera med varandra bättre. Tillfällena kommer att varvas mellan teoretisk genomgång och samtal i grupp. Du behöver var fyllda arton år för att kunna delta.

Datum: 2/10, 16/10, 23/10

Tid: 9.00-11.30

Plats: Kurs-och kunskapscenter, plan 3, Tideliusgatan 12,

Gruppledare: Eva Sturesson socionom, Emelie Johansson arbetsterapeut.

Anmäl dig via länken här. Använd Bank-ID

Aktuellt på Kurs-och kunskapscenter

Tre föreläsningar för dig som är närstående till en vuxen person utan intellektuell funktionsnedsättning

  • Diagnos inom autismspektrumet- Vad innebär det?

        Torsdag den 22/10, klockan 17.30-19.30

  • Bemötande och förhållningssätt

        Torsdag den 5/11, klockan 17.30-19.30

  • Struktur i vardagen

         Torsdag den 19/11, klockan 17.30-19.30

Du behöver ha fyllt 18 år för att kunna delta. Kom en stund före föreläsningen så att vi hinner registrera dig. Vi skriver även en kort journalanteckning om att du har deltagit i föreläsningen. 

Salen vi är i rymmer 120 personer. Vi bjuder in 45 personer så att ni kan sprida ut er i salen.

Anmäl dig via länken här. Använd Bank-ID

Aktuellt om vår gruppverksamhet

Vi har nu startat vår gruppverksamhet igen. Grupperna har nu fem deltagare dvs hälften så många som tidigare. De som kommer att delta i grupp under vårterminen har redan blivit kontaktade. De som deltagit i en grupp som avbröts pga coronaviruset kommer att få en ny inbjudan efter sommaren.

Har du frågor om grupperna ring: 08123 35 500

> Om coronaviruset på 1177 Vårdguiden