Två föreläsningar för dig som är vuxen och har ASD/diagnos inom autismspektrumet utan ett samtidigt intellektuellt funktionshinder.

Personal på Habiliteringens Kurs-och kunskapscenter ger två föreläsningar, en om att ha autism och en om användbara strategier i vardagen.

  • Den första föreläsningen knyter ihop olika teoretiska modeller med hur det kan fungera i vardagen om man har autism.
  • Den andra föreläsningen tar upp olika strategier och förhållningssätt som kan vara användbara i vardagen.Den tar även upp olika typer av kognitivt stöd och användbara appar.