Tonårstiden

För föräldrar till ungdomar, 13-19 år, med funktionsnedsättning

Tonåren är ofta en händelserik tid i livet och kan vara omtumlande för både tonåringen själv och dess närstående. Denna föreläsning vill förmedla praktiska verktyg för hur du kan skapa goda förutsättningar för ditt barn i sin utveckling. Fokus är på hur du kan skapa goda relationer och tillit. Det handlar också om att redan under tonårstiden börja träna på sådant som är viktigt att kunna i vuxenlivet.