Tonår med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – författarmöte med Carolina Lindberg

För alla intresserade

Carolina Lindberg har skrivit två insiktsfulla böcker ”Tonår med autism och asperger” och  ”Tonår med adhd”  om att vara förälder till tonåringar med en neuropsykiatrisk diagnos. Hur hjälper och stöttar vi våra ungdomar? Hur hittar vi en kravnivå som är rimlig? Hur hjälper vi dem att bevara sin integritet i en social värld som inte är anpassad för allas olikheter? Och vad kan vi göra när självkänslan sviktar, hos dem och hos oss själva? Tips och råd om hur man kan förstå sin tonårings reaktioner och hitta sätt att kommunicera bättre.