Tidiga tecken på autism

För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma

Psykolog och forskare Terje Falck-Ytter ger en överblick över vad forskningen säger om tidiga tecken på autism. Vilka tecken syns redan under det första levnadsåret? Vilka syns först under de kommande åren? Vad är de senaste rönen från detta aktiva forskningsfält? Terje kommer dels att ge en allmän beskrivning av läget, men även att berätta om resultat från Projekt Småsyskon, en svensk studie av tidiga tecken på autism.