Temaeftermiddag om Downs syndrom för mor- och farföräldrar

För mor- och farföräldrar och andra närstående till barn med Downs syndrom.

Som närstående har man funderingar och frågor om barnets funktionsnedsättning. Kerstin Lindholm Wallander, specialist i barn och ungdomsmedicin, talar om medicinska frågor. En mor- och farförälder berättar om hur det är att ha ett barnbarn med Downs syndrom. Personal från Tittut spädbarnsverksamhet berättar om och visar upp sin verksamhet. Syftet med eftermiddagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser med varandra.